Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

De jeugdraad bestaat sinds 1987 en wil, als orgaan van bijstand van de kerkenraad, het jeugdwerk coördineren en afstemmen op andere kerkelijke activiteiten.
In de jeugdraad zitten vertegenwoordigers van iedere jeugdclub of geleding en de jeugdouderling.
Binnen de jeugdraad wordt meegedacht met en meegewerkt aan de activiteiten binnen de gemeente, vooral om de positie van jongeren te versterken.
Door afstemming en regelmatig overleg wordt gewerkt aan een goede samenwerking in het jeugdwerk en is er aandacht voor het uitvoeren van het jeugdbeleidsplan.
De jeugdraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De afstemming tussen de jeugdraad en de kerkenraad gaat via de jeugdouderling.


Informatie is te verkrijgen via jeugdraad@ghkridderkerk.nl


Ontwerp en realisatie © Howeco