Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Zoals u wellicht weet kunt u binnen onze gemeente hulp krijgen voor praktische zaken.
Het gaat hierbij om éénmalige of kortstondige hulp voor mensen die geen eigen netwerk hebben.
U kunt hierbij denken aan:
 een boodschap doen omdat u zelf niet uit de voeten kunt
 een ziekenhuis bezoek (of andere instantie) als u geen vervoer heeft
 contact opnemen met organisaties of bedrijven waar u erg tegenop ziet
 uw computer loopt vast en u weet niet hoe dit verholpen moet worden.

Om mensen te kunnen helpen is ook een groot netwerk nodig zodat niet steeds dezelfde mensen worden benaderd.
Graag willen wij jong en oud vragen zich aan te melden met hun kwaliteiten (het maakt niet uit wat).
In de praktijk zal het erop neerkomen dat er gemiddeld 2x per jaar een beroep op u gedaan wordt.
U kunt voor uw hulpvraag of het aanmelden een mail sturen naar: helpendehanden@ghkridderkerk.nl maar u kunt ook telefonisch contact opnemen.
Op de eerste pagina van deze zondagsbrief staan onze telefoonnummers.
Mogen wij op u rekenen?

Met vriendelijke groet, Jeannette en Helma.

Als kerkenraad hebben we dinsdagavond 23 maart 2021 vergaderd over de vraag of we kerkgangers weer toe kunnen laten in ons kerkgebouw. De aanleiding om hier weer over na te denken was een bericht van de PKN van 25 februari. Daarin staat “Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. We adviseren dit advies in uw lokale context op een passende wijze te overwegen en te concretiseren”. Ook enkele gemeenteleden hebben ons gevraagd perspectief te bieden wanneer zij weer welkom zijn tijdens de kerkdiensten.

Sinds 21 maart is er ook een routekaart voor kerken beschikbaar die vastgesteld is door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). In dit overzicht (te vinden door op website van PKN te zoeken met zoekterm ‘routekaart corona’) wordt per risiconiveau aangegeven welke maatregelen (ten minste) geadviseerd worden. De huidige situatie in Nederland wordt in de routekaart geduid met de term ‘zeer ernstig met verzwaring’. Onder de huidige omstandigheden is het advies volgens de routekaart om de eredienst online uit te zenden. Naast het volop en breed aanbieden van digitale kerkdiensten is het volgens het moderamen van de PKN toch verantwoord om kerkdiensten te houden - met inachtneming van alle basisregels - met maximaal 30 personen.

Uiteraard blijven we digitaal uitzenden. Het daarnaast toestaan van kerkgangers in de Goede Herderkerk hebben we goed overwogen. We voelen ons namelijk verantwoordelijk maar ook solidair met andere sectoren in de samenleving en zien de besmettingscijfers oplopen. Tegelijkertijd is het ook goed om rekening te houden met het geestelijk welzijn van onze gemeenteleden en is het toelaten van 30 bezoekers tijdens de kerkdienst in lijn met de praktijk van andere kerkgenootschappen en onze eerdere ervaringen in de Goede Herderkerk.

Alles afwegende hebben we uiteindelijk besloten om maximaal 30 kerkgangers toe te laten in ons kerkgebouw tijdens kerkdiensten met ingang van Goede Vrijdag 2 april 2021. Kinderen tellen ook mee bij deze 30 en aanmelden kan via de inmiddels bekende website www.meevieren.nl. Wel vragen we kerkgangers tijdens het lopen in de kerk hun mondkapje op te houden en pas af te doen als men zit.

U mag weten dat dit geen eenvoudige besluit geweest is. Dan helpt de berichtgeving in de landelijke media over een kerken waar veel meer dan 30 bezoekers welkom zijn en zich niet persé wilt houden aan de basisregels van de overheid ook niet mee. Toch staan we achter onze besluit. Onderlinge bijeenkomsten dragen zoveel bij aan ons welbevinden, omdat we daar God én elkaar ontmoeten.

Een hartelijke groet,

Uw kerkenraad.

Kerkbalans


Ontwerp en realisatie © Howeco