Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

{rsfiles path="Poster zangdienst 2017-09-24.pdf"}

Een aantal weken geleden hebben wij u medegedeeld, dat onze wijkpredikant ds. van Beek een beroep heeft aangenomen naar de Hervormde gemeente (Maranathakerk) te Nieuw – Lekkerland.

Als kerkenraad en gemeente vinden wij het jammer dat ds. van Beek ons gaat verlaten.

Het is in de protestantse kerken gebruikelijk, dat na een aantal jaren een beroep komt, waarbij zorgvuldig en biddend wordt gekeken en uiteindelijk toch de beslissing valt, om na ruim negen jaren een andere gemeente te gaan dienen. Daarmee is de roeping niet anders, maar de plaats wijzigt.

 

Namens de kerkenraad mag ik ronduit zeggen, dat wij alle jaren op een zeer fijne en constructieve wijze met ds. van Beek mochten samenwerken.

Daar zijn wij hem dankbaar voor.

Wij kunnen u nu meedelen dat het afscheid D.V. plaats zal vinden op zondag 20 augustus in de morgendienst (09.30 uur).

De bevestiging- en intrededienst zullen dan plaatsvinden op zondag

27 augustus. De aanvangstijden worden t.z.t. bekend gemaakt.

Om u, als gemeente, gelegenheid te geven persoonlijk van ds. en mw. van Beek afscheid te nemen in een informeel samenzijn, zullen wij op vrijdagavond

18 augustus een gemeenteavond organiseren.

Hoe deze avond er uit gaat zien, hoort u later.

 

Bij een afscheid hoort natuurlijk een cadeau. Wat moet je een predikantenechtpaar geven?

Daar wordt overleg over gevoerd.

U als gemeente vragen wij uw gift voor het afscheidscadeau over te maken op

bankrekeningnummer: NL 94 RABO 0355 4516 62 t.n.v. kerkrentmeesters Goede Herderkerk te Ridderkerk, o.v.v. 'cadeau ds. van Beek'.

Mocht u uw gift contant willen geven kan dat ook in de collecte of bij de kerkrentmeesters in de hal van de kerk, in een envelop met vermelding 'cadeau ds. van Beek'.

Het cadeau willen we op de gemeenteavond van 18 augustus aan ons predikantenechtpaar overhandigen. Doet u ook mee?

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

oud. H.W.Boogert, preses.

 

Zondagsbrief

Inschrijving
  1. Voornaam
    Ongeldige invoer
  2. Achternaam
    Ongeldige invoer
  3. E-mailadres
    Ongeldige invoer
  4. Ongeldige invoer

Kerkbalans


Ontwerp en realisatie © Howeco