Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

De jeugdraad bestaat sinds 1987 en wil, als orgaan van bijstand van de kerkenraad, het jeugdwerk coördineren en afstemmen op andere kerkelijke activiteiten.
In de jeugdraad zitten – naast een aantal ouders – vertegenwoordigers van iedere jeugdclub of geleding.
Binnen de jeugdraad wordt meegedacht met en meegewerkt aan de activiteiten binnen de gemeente, vooral om de positie van jongeren te versterken.
Door afstemming en regelmatig overleg wordt gewerkt aan een goede samenwerking tussen het jeugdwerk en doorstroom tussen de verschillende onderdelen binnen de gemeente.
De jeugdraad vergadert ongeveer zes keer per jaar.
De afstemming tussen de jeugdraad en de kerkenraad gaat via de jeugdouderlingen.
Aan de hand van een jaarplan wordt het jeugdbeleidsplan uitgewerkt door de leden van de jeugdraad.
Informatie is te verkrijgen via jeugdraad@ghkridderkerk.nl


Ontwerp en realisatie © Howeco