Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Doel van de huiskringen is om met elkaar, in de vertrouwde omgeving van de huiskamer, het geloofsgesprek te voeren en zo te groeien in het geloof, in onderlinge gemeenschap en in getuigenis naar buiten toe.
Elke kring bestaat uit ongeveer acht leden.
Aan de hand van een themaboekje en een passend Bijbelgedeelte wordt het gesprek aangegaan.
Kringleden komen in het algemeen op een doordeweekse avond bij elkaar, ongeveer eenmaal per twee á drie weken, beurtelings bij één van de kringleden.
De huiskringen worden gekenmerkt door de informele, openhartige en vertrouwde sfeer.
Na het uitwisselen van de laatste nieuwtjes wordt de avond geopend met het zingen van een lied en met gebed.
Daarna wordt een hoofdstuk uit het boekje besproken, aangevuld met discussiepunten en stellingen.
In de kring bouw je aan een steeds hechtere onderlinge band. Je komt er om iets te brengen of anders gezegd je bijdrage te leveren door het delen van je ervaring, kennis en deskundigheid.
Je komt echter ook om iets te halen omdat de overige kringleden ook de nodige ervaringen en inzichten hebben opgedaan in hun leven.
Zo leer je van elkaar.
Juist in zo’n kring, als klein onderdeel van de gemeente, ervaar je sterk wat een voorrecht het is om in liefde verbonden te zijn in Gods huisgezin.
Het is goed als veel gemeenteleden via de huiskringen elkaar ontmoeten. Immers, in een grote gemeente als de onze is het belangrijk dat mensen elkaar kennen en met elkaar mee kunnen leven.
Door het laagdrempelige karakter is het eenvoudig om ook mensen uit te nodigen die niet bij de gemeente behoren.

Voor verdere informatie of opgave m.b.t. de huiskringen kunt u terecht bij: ouderling C. Karremans, tel. 0180-622183


Ontwerp en realisatie © Howeco