Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

De dames van de HVD verrichten onder meer de volgende taken: het bezoeken van zieken en oudere gemeenteleden, het bezoeken rondom de verjaardag van ouderen, het bezorgen van de bloemen die 's zondags in de kerk staan en het koffiezetten bij bijzondere diensten.

Ouderenmiddagen
De HVD organiseert ook de maandelijkse contactmiddagen voor ouderen (alsmede het Kerstfeest en de Paasviering).
De programma’s van de contactmiddagen zijn wisselend.
De bijeenkomsten beginnen telkens om 14.00 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur.
Zij worden gehouden in de bijzaal van onze kerk.
Wie slecht ter been is, kan worden gehaald en gebracht.
Het e-mailadres: hvd@ghkridderkerk.nl

HVD


Ontwerp en realisatie © Howeco