Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Diaconaal jaardoel 2021: Voedselbank Ridderkerk
Elk jaar heeft de diaconie, zoals u weet, een jaarproject. Voor 2021 is
ons jaardoel de Voedselbank in Ridderkerk.

U kent allemaal de voedselbank. U hebt ervan gehoord of u bent er vanuit
de verte of van heel dichtbij mee geconfronteerd. De voedselbank wilt
een bijdrage leveren om de armoede in Ridderkerk te verminderen door het
uitdelen van voedsel  aan mensen die daarvoor in aanmerking komen op
basis van criteria die landelijk zijn vastgesteld. Er wordt op deze
manier ook meegewerkt aan minder verspilling van voedsel. Een groot deel
van het voedsel wat uitgedeeld wordt zou anders weggegooid worden omdat
het op de één of andere manier niet (meer) verkoopbaar is. U kent
allemaal de komkommer. Als die krom is komt ie niet in de winkel, maar
wordt weggegooid, terwijl er niks mis is met de kromme komkommer. En zo
zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken van dingen die de
consumenten niet kopen omdat het er niet uitziet naar de tegenwoordige
maatstaven, maar waarvan de smaak prima is. Eigenlijk is het zo: wat de
consument in de winkel niet koopt gaat naar de voedselbanken. Maar dit
is ook minder geworden omdat de supermarkten en winkeliers ook bij hun
inkopen rekening zijn gaan houden met minder verspilling. Dus minder
inkopen, waardoor er ook minder overblijft voor de voedselbank.

Omdat er in deze tijd steeds meer mensen in de problemen komen en
gebruik moeten maken van instanties zoals de voedselbank heeft de
diaconie het besluit genomen om tot 31 augustus 2022 de lokale
voedselbank te steunen. U kunt dit doen door geld over te maken naar de
diaconie (NL53 RABO 0385 529384) met de mededeling: Voedselbank.


Ontwerp en realisatie © Howeco