Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Om kerken in Nederland betrokken te laten zijn met kerken in het buitenland heeft Stichting Tear "Connected Church" bedacht. Enkele diaconale collectes worden bestemd aan dit jaardoel. Met dit geld biedt onze kerk financiële zekerheid voor de voortgang van dit project en maken wij kennis met kerken ver weg. Bovendien motiveert onze betrokkenheid christenen in het buitenland. Wij krijgen een paar keer per jaar een nieuwsbrief met foto’s over de voortgang van de activiteiten die wij uiteraard zullen delen.

Tijdens het winterseizoen 2017-2018 heeft de diaconie gekozen voor een project in Cajamarca in Peru. Cajamarca is een van de acht armste gebieden in Peru. Veel mensen beschikken er niet over stromend water, riolering en elektriciteit. Ook het percentage ondervoede kinderen is er hoger dan in andere delen van Peru. De bevolking leeft voornamelijk van de landbouw. Een lastige opgave, omdat het land vrij hoog ligt en kampt met periodes van droogte. Tear werkt samen met de lokale partner Warmis, zij trainen en begeleiden lokale kerkleiders. Veel van de kerkleiders zijn zelf ook boer en nemen als dorpsbewoner deel aan plaatselijke comités voor de verdeling van water, grond en andere zaken.

Via het werk van Warmis worden ook kleine leningen aan samenwerkingsverbanden van verschillende families verstrekt. Hierdoor zijn de oogsten de laatste jaren verbeterd. In bijeenkomsten voor vrouwen wordt veel aandacht gegeven aan lezen en schrijven, gezondheid, voeding en opvoeding. In groepen leren de vrouwen lezen en rekenen. Daarnaast leren ze kwalitatief hoogwaardige handwerkproducten te vervaardigen, die ze kunnen verkopen. Tijdens de ontmoetingen voor de vrouwen, komen de kinderen ook bij elkaar. Met hen worden leuke activiteiten gedaan. Op een speelse manier leren ze normen en waarden en ze krijgen ook huiswerkbegeleiding. Bovendien wordt hun gezondheid regelmatig gecontroleerd.

Zondagsbrief

Inschrijving
  1. Voornaam
    Ongeldige invoer
  2. Achternaam
    Ongeldige invoer
  3. E-mailadres
    Ongeldige invoer
  4. Ongeldige invoer

Kerkbalans


Ontwerp en realisatie © Howeco