Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft. Steeds meer mensen betalen met hun pinpas. Dit heeft ook een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

In onze gemeente kunnen we hierom al vele jaren collectebonnen kopen. Dat blijft ook zo, maar er is een nieuwe manier van collecteren bij gekomen waarbij je met je smartphone kan doneren. Dat doen wij samen met Givt, het bedrijf dat deze oplossing heeft gemaakt.

Via onderstaand PDF-bestand wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe collecteren via Givt werkt.

20.04.01 Info rubriek Givt op website.pdf
Populair 349.48 KB
01-04-2020 22:18:11

Diaconaal jaardoel 2021: Voedselbank Ridderkerk
Elk jaar heeft de diaconie, zoals u weet, een jaarproject. Voor 2021 is
ons jaardoel de Voedselbank in Ridderkerk.

U kent allemaal de voedselbank. U hebt ervan gehoord of u bent er vanuit
de verte of van heel dichtbij mee geconfronteerd. De voedselbank wilt
een bijdrage leveren om de armoede in Ridderkerk te verminderen door het
uitdelen van voedsel  aan mensen die daarvoor in aanmerking komen op
basis van criteria die landelijk zijn vastgesteld. Er wordt op deze
manier ook meegewerkt aan minder verspilling van voedsel. Een groot deel
van het voedsel wat uitgedeeld wordt zou anders weggegooid worden omdat
het op de één of andere manier niet (meer) verkoopbaar is. U kent
allemaal de komkommer. Als die krom is komt ie niet in de winkel, maar
wordt weggegooid, terwijl er niks mis is met de kromme komkommer. En zo
zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken van dingen die de
consumenten niet kopen omdat het er niet uitziet naar de tegenwoordige
maatstaven, maar waarvan de smaak prima is. Eigenlijk is het zo: wat de
consument in de winkel niet koopt gaat naar de voedselbanken. Maar dit
is ook minder geworden omdat de supermarkten en winkeliers ook bij hun
inkopen rekening zijn gaan houden met minder verspilling. Dus minder
inkopen, waardoor er ook minder overblijft voor de voedselbank.

Omdat er in deze tijd steeds meer mensen in de problemen komen en
gebruik moeten maken van instanties zoals de voedselbank heeft de
diaconie het besluit genomen om tot 31 augustus 2022 de lokale
voedselbank te steunen. U kunt dit doen door geld over te maken naar de
diaconie (NL53 RABO 0385 529384) met de mededeling: Voedselbank.

Dit beraad wordt gevormd door een groot aantal kerken in Ridderkerk en bezint zich op samenlevingsvraagstukken binnen de regio.
De punten waar de aandacht op gericht is, zijn onder meer werkloosheidsopvang, maatschappelijke dienstverlening, kerk- en bedrijfsleven, pluriforme samenleving, gehandicapten en ouderenbeleid.
De contactpersoon vindt u in het supplement van de wijkgids.

Via Stichting Woord en Daad ondersteunt de diaconie drie kinderen die woonachtig zijn in Guatemala, Burkina Fasso en Colombia. De leeftijd van deze kinderen varieert momenteel tussen 12 en 18 jaar. Regelmatig ontvangt de diaconie post (zoals tekeningen, foto’s en verder nieuws over hun leven en wat ze leren op school) van hen en schrijven wij hen terug. Het doel van deze hulp is om deze kinderen zichzelf te laten ontwikkelen om voor zichzelf en hun naasten te kunnen zorgen.

Binnen onze wijkgemeente zet de diaconie zich in voor de zending. Zo wordt er jaarlijks een voor- en najaarscollecte gehouden. De opbrengst van deze collectes worden geheel besteed aan het door Kerk-in-Actie gekozen project. Ook de jaarlijkse Pinkstercollecte wordt besteed aan Kerk-In-Actie project. Bij de uitgang van de kerk hangen de zogenaamde zendingsbussen. De bestemming van deze collectebussen is ook voor het diaconaal jaarproject.

 


Ontwerp en realisatie © Howeco