Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB), een platform waar alle diaconiën in Ridderkerk bij betrokken zijn, is verantwoordelijk voor de Voedselbank Ridderkerk. Het verdeelpunt is elke woensdag open van 10.00 tot 11.00 uur en is gevestigd bij de Sint Jorisparochie (Hovystraat 62). Het IDB wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de armoede in Ridderkerk en omgeving door het uitdelen van voedsel aan mensen die daarvoor in aanmerking komen op basis van criteria die landelijk zijn vastgesteld. Gezien onze werkwijze leveren we daarmee ook een bijdrage aan de vermindering van de verspilling in Nederland, want een groot deel het voedsel dat wordt uitgedeeld zou anders worden weggegooid. Indien u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u zich aanmelden bij de Gemeente Ridderkerk. Elke aanvraag wordt zorgvuldig en discreet beoordeeld. Aanmeldingsformulieren kunnen worden afgehaald bij de Voedselbank of bij de Gemeente Ridderkerk. De contactpersoon vindt u in het supplement van de wijkgids.

Kerkbalans


Ontwerp en realisatie © Howeco