Liturgisch of symbolisch bloemschikken is een verhaal met bloemen, dat het het evangelie verwoord.

Bloemen en planten hebben een betekenis die een eigen taal spreken.

Ook de kleuren, vormen, lijnen, en het karakter van een bloem of plant hebben een bepaalde betekenis. We gebruiken hierbij ook andere materialen zoals takken, vruchten of beelden.

Ook aantallen of kleuren kunnen hierbij een rol spelen, waarbij een thema of feestdag zichtbaar wordt.

Wij maken een schikking met Eeuwigheidszondag, Kerst, Pasen en Pinksteren.

De werkgroep bestaat uit; Heleen den Boef, Gè Bolland- Somsen, Ellen Kievit, Corrie Somsen.

Mailadres: l.kievit5@chello.nl

pinksteren 2020

Pasen 2019

eeuwigheidszondag 2020

kerst 2019