Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

26 11 2015 21 55 44

Projectgroep “Duurzaamheid binnen de GHK”

Op initiatief van de kerkenraad is er vanaf afgelopen zomer een kleine projectgroep gevormd binnen onze kerk rond het thema duurzaamheid. Het doel van deze projectgroep is om bewustwording te creëren binnen onze kerkelijke gemeente over het omgaan met duurzaamheid vanuit Bijbels perspectief. Verondersteld is dat veel GHK-leden van duurzaamheidsdoelstellingen hebben gehoord, maar wellicht moeite hebben deze op zichzelf te betrekken als gelovige of te koppelen aan ‘de kerk’. Met een verwachte doorlooptijd van een half jaar hebben we twee actiepunten opgesteld: 1) Bezinning op de relatie tussen duurzaamheid én christen zijn en 2) Communicatie naar onze gemeenteleden. Vooral in aanloop naar én tijdens de Klimaatconferentie in Parijs (december 2015) zal het begrip ‘duurzaamheid’ breed uitgemeten worden in het nieuws. Hier willen wij bij aansluiten door zowel onze Bijbelse opdracht te communiceren als het delen van praktische tips over duurzaamheid. Vragen en/of suggesties zijn altijd welkom. Spreek één van ons of stuur een mail naar duurzaamheid@ghkridderkerk.nl. De projectgroep bestaat uit Jan en Hennie Gelok, Kees van ’t Wout en Teus van Vianen.

droogtefoto

Foto: Droogte, één van de consequenties van klimaatverandering.

Hoe duurzaam leef ik eigenlijk?

De klimaatconferentie is in volle gang. Er wordt veel gesproken over duurzaam leven. Maar hoe duurzaam is onze levenstijl? Dat is afhankelijk van verschillende factoren, hoe je woont, wat je consumeert, hoe je vakantie viert en hoe je omgaat met vervoer en afval. Het Wereld Natuur Fonds stelt dat als iedereen op de wereld leeft als de gemiddelde Nederlander dat we dan drie aardbollen nodig hebben. Wil je weten hoe duurzaam jij leeft ten opzichte van de gemiddelde Nederlander? Doe de voetafdruktest van Wereld Natuur Fonds! (http://voetafdruktest.wnf.nl/) Je ontdekt hoe groot jouw voetafdruk is en je krijgt praktische tips om je voetafdruk te verkleinen.

 

2015 12 13 foto website Arno
Foto:Satellietbeelden van de Arctische ijsplaat in September 2005 en September 2007.

Hoe kan ik duurzamer leven?

Nu de Klimaatconferentie achter de rug is, rest de vraag hoe kan ik duurzaam leven. Deze week geven we enkele concrete tips om energie te besparen, anders te consumeren of te reizen. Maar er zijn er uiteraard nog veel meer te bedenken. Voor u vast bekend is om uw gloeilampen te vervangen voor spaarlampen of ledlampen en een watersparende douchekop te nemen. Maar probeer ook eens minder vlees te eten. Hierdoor is er minder landbouwgrond nodig om voeding te produceren voor de runderen, wordt er minder CO2 uit gestoten door het transport van vlees en wordt er veel minder water verbruikt. Andere opties zijn om het aantal vliegvakanties te beperken en om ritjes binnen het dorp zoveel mogelijk met de fiets te doen.

 2015 12 20 foto website Arno

Wij christenen van de Goede Herderkerk mogen uitstralen dat we zorg dragen voor Gods schepping die we mogen beheren. Goed rentmeesterschap, in wat duurdere bewoording, zijn wij verschuldigd aan onze Heer. We mogen op deze aarde leven, maar niet lukraak. Het bewust worden en er naar leven is onze taak. Daarin mogen wij een voorbeeld zijn en daarin wil de projectgroep een inspirator zijn.Deze week een positieve benadering. Het is tot een overeenkomst gekomen tijdens de klimaattop in Parijs. Dat is iets waarbij de hele wereld betrokken is. Geweldig! In het klein dragen we als Goede Herderkerk ook ons steentje bij in deze omslag van denken. Hierbij gaat duurzaamheid hand in hand met hulp verlenen aan anderen en het evangelie verkondigen. Kan dat echt? Ja dat gebeurt al. Concreet hebben we bijvoorbeeld als kerkelijke gemeente de inzameling van pennen voor recycling ten behoeve van stichting Elim. En ook onze rommelmarkt mag vermeld worden, waardoor bruikbare spullen opnieuw gebruikt kunnen worden en bovendien het missionaire werk aan bod komt. De boodschap van Jezus uitdragen én duurzaam bezig zijn. Het kan!
Doe mee en help mee met het bedenken van nieuwe initiatieven, waarbij wij als christenen en gemeente van de Goede Herderkerk de duurzaamheid bevorderen. U kunt ons als projectgroep aanspreken of mailen, zie voor info op de GHK-website onder het kopje duurzaamheid. Doe mee, we hebben u nodig!Hier, wij mensen op de aarde
Daar de Schepper van t' heelal
Samen zijn wij verbonden
door wat Hij voor ons maakte
De schepping voor ons al


Hieronder enkele interessante links

Website Groene kerken. Hier vindt u materialen en ideeën. Onder andere een startpakket.
http://www.groenekerken.nl/

Bewerken en bewaren: een Bijbelse visie
http://www.bewaardeschepping.nl/index.php/bijbelse-visie

MilieuCentraal geeft veel info voor consument.
http://www.milieucentraal.nl

Zondagsbrief

Inschrijving
  1. Voornaam
    Ongeldige invoer
  2. Achternaam
    Ongeldige invoer
  3. E-mailadres
    Ongeldige invoer
  4. Ongeldige invoer

Kerkbalans


Ontwerp en realisatie © Howeco